O NAMA

Herbarij ZAGR sastavni je dio Zavoda za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zavod za botaniku utemeljen je kratko vrijeme nakon osnutka Gospodarsko-šumarskog fakulteta u listopadu 1919. Nakon podjele na Poljoprivredni i Šumarski fakultet 1960., Zavod privremeno djeluje kao zajednički za oba fakulteta, do 1969. pod upravom Šumarskog fakulteta, a od tada do danas kao Zavod za poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta.

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda za poljoprivrednu botaniku fokusirana je na floristička, morfološka i anatomska istraživanja različitih kultiviranih i samoniklih vaskularnih biljnih vrsta hrvatske, balkanske i mediteranske flore. Značajno mjesto pripada istraživanjima flore i vegetacije kojima je prvenstveno obuhvaćena travnjačka i korovna vegetacija te sukcesijski stadiji travnjačke vegetacije. Također se istražuju potencijalno nova nalazišta, ugrožena staništa i opća rasprostranjenost rijetkih i endemičnih biljnih vrsta u Hrvatskoj. U sklopu florističkih istraživanja Zavod se bavi kartiranjem flore u jadranskom i kontinentalnom području Hrvatske. U okviru biljne sistematike i širih taksonomskih istraživanja, koja obuhvaćaju morfološki, anatomski, citološki i molekularni (filogenetski) aspekt, posebna je pažnja posvećena određenim biljnim rodovima te endemičnim i rijetkim vrstama hrvatske i sredozemne vaskularne flore, koje su od šireg botaničkog interesa. Dio znanstvenog rada Zavoda vezan je uz proučavanje morfološke i molekularne raznolikosti krmnih vrsta s ciljem očuvanja raznolikosti biljnih gena u bankama te njihove in situ i ex situ zaštite.

Projekti

 1. Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija.
 2. Kartiranje vaskularne flore Gornjeg Kamenjaka: pilot studija 2.
 3. Očuvanje biljne raznolikosti livada i pašnjaka Ćićarije.

Servisi i usluge

Djelatnici Zavoda za poljoprivrednu botaniku i Herbarija ZAGR, kao sastavnog dijela Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su znanstvenici i stručnjaci u području floristike, taksonomije i biljne raznolikosti te su osposobljeni za sljedeće znanstvene i stručne usluge:

 • kartiranje flore i vegetacije,
 • taksonomska i biosistematska istraživanja,
 • morfološko-anatomska istraživanja,
 • određivanje i imenovanje biljaka,
 • izrada studija i elaborata utjecaja na okoliš i biljnu raznolikost,
 • razmjena herbarijskih primjeraka,
 • razmjena biljnog tkiva za molekularna istraživanje,
 • mentorstvo studentskih stručnih projekata.

Djelatnici

Doc. dr. sc. Sandro Bogdanović, kurator

Područje istraživanja: Taksonomija, sistematika, flora, bioraznolikosti
Discipline: Taksonomija, floristika, molekularna sistematika, botanička nomenklatura
Biljne skupine: Allium, Limonium, Campanula
Geografsko interesno područje: Hrvatska, Balkan, Sredozemlje
e-mail: sbogdanovic (at) agr.hr
tel.: +3851 239 3835

Prof. dr. sc. Mihaela Britvec

Područje istraživanja: Flora, taksonomija, anatomija, morfologija
Discipline: Floristika, sistematika
Biljne skupine:
Geografsko interesno područje: Hrvatska, Istra
e-mail: mbritvec (at) agr.hr
tel.: +3851 239 3838

Dr. sc. Ivica Ljubičić

Područje istraživanja: Flora, travnjačka vegetacija
Discipline: Floristika, ekologija
Biljne skupine:
Geografsko interesno područje: Hrvatska, Sredozemlje
e-mail: iljubicic (at) agr.hr
tel.: +3851 239 4029

Dr. sc. Dubravka Purgar Dujmović

Područje istraživanja: Flora, morfološka i molekularna raznolikost, ekologija, korovi
Discipline: Floristika, morfologija, molekularna raznolikost, ekologija staništa
Biljne skupine: Trifolium, Medicago, Arrhenatherum, Dactylis, Rubus, Fragaria, Vaccinium
Geografsko interesno područje: Hrvatska, Balkan
e-mail: dpurgar (at) agr.hr
tel.: +3851 239 3836

Dr. sc. Ivana Vitasović Kosić

Područje istraživanja: Flora, travnjačka vegetacija, krmne vrijednosti travnjačkih vrsta
Discipline: Floristika, fitocenologija, ekologija
Biljne skupine:
Geografsko interesno područje: Hrvatska, Istra, Sredozemlje
e-mail: ivitasovic (at) agr.hr
tel.: +3851 239 3808